Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ocena jakości pracy w LK KWP w Rzeszowie

Przeprowadzono ocenę jakości pracy w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Eksperci z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, realizując zadania wynikające z zatwierdzonego przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego „Planu oceny jakości pracy w laboratoriach kryminalistycznych jednostek Policji na 2010 rok”, zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu Komendy Głównej Policji wprowadzonego Zarządzeniem nr 372 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 kwietnia 2008 roku, w dniach 25 – 26 maja 2010 roku przeprowadzili ocenę jakości pracy w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Rzeszowie. Podczas oceny jakości pracy sprawdzono między innymi sposób organizacji pracy w laboratorium, warunki lokalowe i wyposażenie oraz kompetencje personelu. W obszarze zainteresowań zespołu oceniającego znalazły się między innymi przygotowania do akredytacji wybranych metod badawczych zgodnie z wymaganiami Decyzji Ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne. Warto zwrócić uwagę, że ta decyzja nakłada obowiązek akredytacji laboratoriów w zakresie badań genetycznych do 2013 r., a daktyloskopijnych do 2015 r.

Powrót na górę strony