Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Budowa Stadionu Narodowego

W dniu 21 maja 2010 roku na terenie budowy Stadionu Narodowego w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Narodowego Centrum Sportu, Wydział ds. Euro 2012 i Bezpieczeństwa Imprez Masowych Departamentu Analiz i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji.

Uczestnikom spotkania zaprezentowano m. in. plany obiektu, aktualny etap budowy stadionu, w tym pomieszczenie dowodzenia służb porządku publicznego i pomieszczenie zatrzymań. Dyskutowano na tematy bezpieczeństwa w czasie imprez masowych oraz monitoringu stadionowego.

Powrót na górę strony