Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pisemny egzamin końcowy dla kandydatów na ekspertów

W dniu 11 maja 2010 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji odbyła się część pisemna egzaminu końcowego dla kandydatów na ekspertów kryminalistyki.

Przystąpiło do niej 42 kandydatów. Egzaminu nie zaliczyła 1 osoba. Część ustna egzaminu odbędzie się w dniach 19-20 maja 2010 roku w Wydziałach CLK KGP.

Powrót na górę strony