Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komitet ds. Europejskiej Akademii Nauk Sądowych (EAFS) w Warszawie

W dn. 5 maja 2010 r. w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP odbyło się spotkanie Komitetu ENFSI ds. Europejskiej Akademii Nauk Sądowych (EAFS – European Academy of Forensic Science).

Na zaproszenie dyrektora CLK KGP przybyli członkowie Komitetu ds. EAFS w następującym składzie: Marcel van der Steen (Holandia), Jim Fraser (Szkocja), Christoph Champod (Szwajcaria), Walther Parson (Austria) oraz Dariusz Zuba (Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków). Podczas całodniowych obrad goście pracowali nad ostatecznym kształtem dokumentu dotyczącego strategii badań i rozwoju (R&D) w Europie. Dokument zawiera przede wszystkim wizję ENFSI odnoszącą się do kwestii naukowo-kryminalistycznych oraz przedstawia różne mechanizmy strategiczne i konkretne działania służące ich realizacji.

Powrót na górę strony