Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie grupy roboczej zajmującej się problematyką jakości w Pradze

W dniach 20–22 kwietnia 2010 r. w Pradze, w ramach porozumienia TRIADA , odbyło się spotkanie grupy roboczej zajmującej się problematyką jakości w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych.

W dniach 20–22 kwietnia 2010 r. w Pradze w ramach porozumienia TRIADA, odbyło się zorganizowane przez Instytut Kryminalistyki Policji Czeskiej w Pradze (KUP) spotkanie grupy roboczej zajmującej się problematyką zarządzania jakością w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP reprezentował nadkom. dr inż. Mirosław Rosak – Pełnomocnik Dyrektora ds. Naukowych i Zarządzania Jakością i nadkom. mgr inż. Ilona Kostwińska – ekspert Zespołu ds. Jakości CLK KGP.
Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń na temat funkcjonowania systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO/IEC 17025 w laboratoriach kryminalistycznych krajów objętych porozumieniem TRIADA (Polska, Czechy, Słowacja). Omawiano zagadnienia dotyczące między innymi:
– prowadzenia testów biegłości i porównań międzylaboratoryjnych (dyskutowano o powstającym nowym przewodniku do prowadzenia badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych),
– walidacji jakościowych i ilościowych kryminalistycznych metod badawczych,
– szacowania niepewności w badaniach kryminalistycznych,
– prowadzenia auditów wewnętrznych w laboratorium.
Pobyt w Pradze był również okazją do spotkania z przedstawicielami Czeskiego Instytutu Akredytacji (CAI) – jego odpowiednikiem w Polsce jest Polskie Centrum Akredytacji (PCA), z którymi dyskutowano o problematyce prowadzenia auditów zewnętrznych prowadzonych przez tę instytucję w ramach oceny systemu zgodności z wymaganiami normy ISO/IEC 17025 i 17024.
Kolejne spotkanie grupy zajmującej się problematyką zarządzania jakością, odbędzie się pod koniec maja 2010 r. w policyjnym laboratorium kryminalistycznym w Bratysławie.
 

Powrót na górę strony