Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie podsumowujące pierwszy etap projektu FAVI

W Warszawie odbyło się ostatnie spotkanie z zaplanowanych na ten rok działań w ramach projektu Kryminalistyczne Wsparcie w Identyfikacji Pojazdów (z ang. Forensic Aid for Vehicle Identification - FAVI).

W ciągu trzech dni (13-15 kwietnia 2010 r.) przedstawiono procedurę zamówień publicznych, omówiono kolejne, uzyskane od uczestników projektu, opracowania do bazy identyfikacyjnej pojazdów, a także zaprezentowano identyfikację pojazdów w oparciu o samochody marki BMW. Kluczowym  punktem obrad było opracowanie specyfikacji technicznej sprzętu (skanery, komputery przenośne, aparaty cyfrowe) oraz oprogramowania (struktura bazy danych i forum dyskusyjnego) stanowiących przedmiot przetargu. Kolejne spotkania planowane są na przyszły rok, po zakończeniu procedury przetargowej na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzonej bazy danych i forum dyskusyjnego.

Powrót na górę strony