Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta ekspertów z Turcji

W dniu 2 kwietnia 2010 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP przebywali z wizytą eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego i Instytutu Medycyny Sądowej w Turcji.

W spotkaniu uczestniczyli: zastępca dyrektora CLK KGP mł. insp. Leszek Pater, przedstawiciel Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii Artur Malczewski, mł. insp. Marek Betlejewski – naczelnik Wydziału Fizykochemii, eksperci Zespołu Badań Narkotyków Wydziału Fizykochemii oraz Agnieszka Łukomska – specjalista w Wydziale Organizacji i Postępu Naukowego.
W trakcie spotkania dyskutowano o zagrożeniu przestępczością narkotykową w Polsce i Turcji, badanych środkach odurzających i substancjach psychotropowych, zakresie i metodach badań oraz prowadzonej współpracy międzynarodowej. Zainteresowanie gości wzbudziły zagadnienia dotyczące profilowania narkotyków i badania środków podobnie działających do alkoholu w płynach ustrojowych człowieka. Goście zwiedzili pracownie Wydziału Fizykochemii CLK KGP.

Powrót na górę strony