Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykład seminaryjny - "Nowe narkotyki naturalne"

W dniu 23 marca 2010 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP odbył się wykład seminaryjny dra Roberta Bachlińskiego, specjalisty w Wydziale Fizykochemii, na temat: „Nowe narkotyki naturalne”.

Na wykładzie obecni byli m.in. przedstawiciele laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich, a także Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowa. Prelegent omówił zmiany wprowadzone do Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w czasie ostatniej nowelizacji w marcu 2009 roku. Dotyczą one rozszerzenia listy o nowe środki odurzające, głównie o rośliny. W trakcie wykładu scharakteryzowane zostały szczegółowo wymienione rośliny, głównie pod kątem możliwości ich identyfikacji metodami makroskopowymi oraz postaci w jakiej najczęściej występują na rynku narkotykowym. Są to w większości rośliny egzotyczne i możliwość ich uprawy jest w warunkach polskich mocno utrudniona, ale w niektórych przypadkach możliwa. Sprawia to, że rynek narkotyków naturalnych stał się bardziej różnorodny i wymagający baczniejszej uwagi i wiedzy. Przedstawiony temat wywołał ożywioną dyskusję, w czasie której jej uczestnicy wskazali konieczność konsultacji z botanikiem w przypadku pojawienia się opisywanych roślin. Poza tym zwrócono uwagę na potrzebę tego typu spotkań celem wymiany informacji i doświadczeń.

 

Przykłady roślin wpisanych do Ustawy podczas ostatniej nowelizacji 20.03.2009 roku (źródło - internet):

 
Psychotria viridis (Chacruna)   Salvia divinorum (Szałwia meksykańska)
     
 
Mitragyna speciosa (Kratom)   Leonotis leonurus


 

Powrót na górę strony