Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Drugie spotkanie uczestników projektu FAVI

W dniach 23–26.03.2010 r. w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie międzynarodowej grupy roboczej w ramach projektu FAVI (Forensic Aid in Vehicle Identification).

W trakcie obrad przypomniano ustalenia podjęte podczas poprzedniego spotkania, a następnie – już w podgrupach: technicznej i merytorycznej – pracowano nad stworzeniem struktury tworzonej bazy danych oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów i forum dyskusyjnego. Przyjęto ostateczną wersję bazy danych, która uwzględnia: liczbę poziomów dostępu, sposób weryfikacji osób uprawnionych do korzystania z aplikacji, sposób zabezpieczenia bazy przed dostępem osób nieupoważnionych. Ponadto określono kryteria jakim powinien odpowiadać sprzęt techniczny, który w przyszłości posłuży do wprowadzania  i pozyskiwania informacji zawartych w bazie. W ramach spotkania eksperci z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP w Warszawie przedstawili zagadnienia prawne i logistyczne związane z przygotowaniem przetargu na zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu. Ostatniego dnia obrad przygotowano dla uczestników zadania do realizacji na kolejne spotkanie, które zgodnie z harmonogramem odbędzie się w dniach 12–16 kwietnia br.

Powrót na górę strony