Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie ekspertów kryminalistyki w Bratysławie – „Kriminalistika v praktických príkladoch“

W dniach 17-18 marca w Bratysławie odbyło się VI seminarium pn. „Kryminalistyka w praktyce”.

Na zaproszenie dyrektora laboratorium w Bratysławie (KEUPZ – Kriminalisticky a Exspertizny Ustav Policajneho Zboru) plk. Ing. Ondreja Laciaka w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Instytutu Kryminalistyki z Pragi (KUP –  Kriminalisticky Ustav Praha), Instytutu Kryminalistyki ze Skopie (Macedonia), Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. Obrady odbyły się na terenie Akademii Policyjnej w Bratysławie przy współpracy prof. inż. Václava Krajníka – prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. W spotkaniu uczestniczyło także ponad 300 ekspertów, techników kryminalistyki i słuchaczy bratysławskiej Akademii. Program obejmował liczne prezentacje zaproszonych gości, którzy koncentrowali się na zagadnieniach związanych z praktyką w dziedzinie zabezpieczania śladów a następnie przeprowadzania badań oraz wydawania opinii kryminalistycznych z różnych dyscyplin. Goście zagraniczni w swoich wystąpieniach skupili się na zagadnieniach związanych z problematyką prowadzenia badań genetycznych. CLK KGP reprezentował naczelnik Wydziału Daktyloskopii mł. insp. Krzysztof Tomaszycki oraz ekspert Wydziału Biologii Jacek Drabik, przedstawiając prezentację na temat metod oznaczania DNA. Spotkanie posłużyło wymianie doświadczeń z różnych dyscyplin kryminalistyki w ujęciu praktycznym ze wskazaniem konkretnych rozwiązań i ustaleń w prowadzonych badaniach.
 

Powrót na górę strony