Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ocena jakości pracy w LK KWP we Wrocławiu

W dniach 17-19 marca 2010 roku przeprowadzono ocenę jakości pracy w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Realizując zadania wynikające z zatwierdzonego przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego „Planu oceny jakości pracy w laboratoriach kryminalistycznych jednostek Policji na 2010 rok”, zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu Komendy Głównej Policji wprowadzonego Zarządzeniem nr 372 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 kwietnia 2008 roku, w dniach 17-19 marca 2010 roku eksperci z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP przeprowadzili ocenę jakości pracy w Laboratorium Kryminalistycznym KWP we Wrocławiu.
Podczas oceny jakości pracy sprawdzono przede wszystkim stopień przygotowania Laboratorium do akredytacji wybranych metod badawczych. Z deklaracji Kierownictwa Laboratorium wynika, że złożenie wniosku do Polskiego Centrum Akredytacji planowane jest w drugiej połowie 2010 roku. Ponadto oceniono sposób organizacji pracy w Laboratorium, warunki lokalowe i wyposażenie oraz kompetencje personelu.

 

Powrót na górę strony