Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„How certain are you?” - spotkanie QCC w Warszawie

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji było organizatorem spotkania grupy Quality and Competence Liaison Group (QCLG) działającej w ramach Komitetu ds. Jakości i Kompetencji (QCC) Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych (ENFSI).

Obrady odbyły się w dniach 16 – 17 marca 2010 roku, na terenie Uniwersytetu Warszawskiego i zgromadziły blisko czterdziestu zagranicznych gości z dwudziestu krajów zrzeszonych w ENFSI.  Program spotkania objął liczne prezentacje zaproszonych gości, które koncentrowały się na zagadnieniach związanych z walidacją metod badawczych jakościowych i ilościowych. Główny nurt wystąpień oraz prowadzonych dyskusji związany był z szacowaniem budżetu niepewności w badaniach kryminalistycznych: śladów butów, szkła oraz lakierów, technik stosowanych w trakcie oględzin miejsca zdarzenia i zabezpieczania śladów. Dyrektor CLK KGP podinsp. Paweł Rybicki wygłosił referat na temat ogólnych standardów interpretacji w badaniach daktyloskopijnych w aspekcie prawnych uwarunkowań Unii Europejskiej.

 

Powrót na górę strony