Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utworzenie Koła NSZZ Policjantów CLK KGP w Warszawie

W dniu 18.02.2010 roku, w Warszawie, odbyło się walne zebranie Koła Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji w Warszawie, na którym w wyborach wybrano władze Koła.

Zgodnie z Ustawą o związkach zawodowych oraz Statutem NSZZ Policjantów, władze Koła uprawnione są do reprezentowania zarówno interesów związkowców, jak i całego środowiska zawodowego w ramach struktury CLK KGP, oraz do kontaktów z kierownictwem i naczelnikami wydziałów CLK KGP.
O utworzeniu Koła NSZZ Policjantów CLK KGP w Warszawie poinformowano kierownictwo CLK KGP w dniu 10.03.2010 r.
Osoby zainteresowane informujemy, że do władz Koła można się zwracać ze wszystkimi sprawami, które zawarte są w celach i zadaniach Związku.

Władze Koła NSZZP CLK KGP w Warszawie:

  • Przewodnicząca: podinsp. Maria Walczuk, Wydział Biologii CLK KGP, tel. 155-02
  • Wiceprzewodniczący: podinsp. Ryszard Michalczak, Wydział Biologii CLK KGP , tel. 126-23

Powrót na górę strony