Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa służbowa

W dniu 4 marca 2010 roku odbyła się odprawa służbowa kierownictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP z naczelnikami LK KWP/KSP.

Przedmiotem odprawy było omówienie nowych druków statystycznych do analizy obciążenia pracą pracowni we wszystkich laboratoriach kryminalistycznych KWP/KSP, przedyskutowanie zamierzeń związanych z udziałem laboratoriów kryminalistycznych w realizacji założeń priorytetu Komendanta Głównego Policji - "Podniesienie jakości czynności wykonywanych na miejscu przestępstwa i wykroczenia".

Powrót na górę strony