Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsze spotkanie grupy roboczej prowadzącej projekt FAVI

W dniu 3 marca br. Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP podinsp. Paweł Rybicki otworzył pierwsze spotkanie uczestników realizujących międzynarodowy projekt FAVI (z ang. Forensic Aid for Vehicle Identification – Kryminalistyczne Wsparcie w Identyfikacji Pojazdów), w którym wzięli udział przedstawiciele policji z Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji i Polski.

Celem spotkań jest wypracowanie wspólnej formuły dla projektowanej bazy oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów oraz forum dyskusyjnego i określenie podstawowych zasad bezpiecznego dostępu do danych. Zapoczątkowana dyskusja nad kwestiami merytorycznymi będzie kontynuowana podczas następnego spotkania roboczego w dniach 24-26 marca 2010 roku.

 

Więcej o FAVI ...

Powrót na górę strony