Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Program Sztokholmski - implikacje i wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski

W dniu 29 stycznia 2010 r. w Centrum Europejskim Natolin w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona postanowieniom zawartym w Programie Sztokholmskim, który został przyjęty przez Radę Europejską w dn. 10-11 grudnia 2009 r. i wyznacza wieloletni plan rozwoju obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w UE.

W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele: Sekretariatu Generalnego Rady UE, agencji Frontex, Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej oraz Departamentu Prawnego MSWiA, a także Komendy Głównej Policji, w tym Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP. Wystąpienia zaproszonych prelegentów koncentrowały się na pogłębionej analizie postanowień Programu Sztokholmskiego, zwłaszcza w obszarze współpracy policyjnej i sądowej, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wyzwań dla Polski wynikających zarówno z włączenia się w proces implementacji Pogramu, jak i z zadań stojących przed Prezydencją Polski w Radzie UE.

Powrót na górę strony