Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Atest w zakresie badań DNA

Wydział Biologii CLK KGP po raz pierwszy przystąpił do atestacji laboratoriów genetycznych organizowanej przez Komisję Genetyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii (PTMSiK).

Celem atestacji jest standaryzacja metod i procedur stosowanych w laboratoriach, standaryzacja nomenklatury, ocena prawidłowości wyników otrzymywanych w poszczególnych laboratoriach oraz eliminacja błędów mogących prowadzić do niewłaściwego genotypowania i wnioskowania. Komisja po szczegółowym zapoznaniu się z wynikami analizy DNA atestowanych próbek przyznała atest na badania DNA w śladach biologicznych na lata 2010-2011 Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Komendy Głównej Policji. Atest stanowi kolejne potwierdzenie kompetencji CLK KGP w zakresie badań DNA. Co roku CLK KGP uzyskuje certyfikat GEDNAP (German DNA Profiling Group) przyznawany przez Zrzeszone Niemieckie Instytuty Kryminalistyki i Medycyny Sądowej oraz uczestniczy, z wynikiem pozytywnym, w amerykańskich testach organizowanych przez Collaborative Testing Services (CTS).

Powrót na górę strony