Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przegląd systemu zarządzania w CLK KGP

Doskonalenie jakości produkowanych wyrobów, czy świadczonych usług w każdej organizacji jest możliwe dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi, wśród których są audity oraz przegląd zarządzania.

Stosowanie tych instrumentów w procesie doskonalenia jest obligatoryjne w organizacjach posiadających akredytowany, bądź certyfikowany system zarządzania jakością.
W dniu 27 stycznia br., w CLK KGP przeprowadzono przegląd systemu zarządzania zgodnie z Procedurą „Przegląd Zarządzania nr HJ-5/PS-4/04”. W jego trakcie wykorzystano przede wszystkim wyniki auditów wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w CLK w 2009 roku. Szczególną uwagę zwrócono na:

  • zmiany w dokumentacji systemu zarządzania jakością,
  • skargi, reklamacje oraz inne sygnały od klientów,
  • skuteczność realizacji działań korekcyjnych, korygujących oraz zapobiegawczych,
  • uczestniczenie ekspertów w testach międzylaboratoryjnych oraz badaniach biegłości,
  • ocenę stanu zasobów niezbędnych do zapewnienia ciągłości badań,
  • szkolenia personelu,
  • działania zapewniające zachowanie jakości badań oraz spójności pomiarowej,

a także wiele innych obszarów związanych z zapewnieniem sprawnego procesu zarządzania.
Z uwagi na szczególną rolę auditów oraz przeglądu zarządzania w procesie decyzyjnym oraz doskonaleniu jakości świadczonych usług, ich stosowanie powinno dotyczyć także tych podmiotów, które przygotowują się do akredytacji, czy też certyfikacji.   

Powrót na górę strony