Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Popularyzacja osiągnięć kryminalistyki w świetle działalności wydawniczej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego”

Wykład pod takim tytułem wygłoszony w dniu 27 stycznia 2010 roku przez pełnomocnika dyrektora CLK KGP ds. naukowych nadkom. dr. inż. Mirosława Rosaka zainaugurował cykl zajęć seminaryjnych realizowanych przez CLK KGP w ramach procesu doskonalenia zawodowego ekspertów kryminalistyki w bieżącym roku.

Głównym celem wykładów jest zainteresowanie ekspertów kryminalistyki zatrudnionych w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych w kraju problematyką wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w badaniach kryminalistycznych.
Warto w tym miejscu dodać, że naukowa wiedza kryminalistyczna tworzona jest między innymi w procesie publikowania. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP dysponuje odpowiednim potencjałem wydawniczym, który umożliwia popularyzację wiedzy naukowej zarówno w kraju, jak i za granicą. Pozycje wydawane przez CLK KGP cieszą się uznaniem w świecie nauki, o czym świadczy to, że od ubiegłego roku „Problemy Kryminalistyki” są na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykład, w którym uczestniczyli eksperci CLK KGP oraz laboratoriów wojewódzkich, miał na celu wskazanie istotnych elementów związanych z procesem publikowania oraz recenzowania artykułów naukowych.
Harmonogram wykładów seminaryjnych na 2010 rok jest dostępny na stronie internetowej CLK KGP w zakładce „Dla pracowników”.

Powrót na górę strony