Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na ekspertów kryminalistyki

W dniu 12 stycznia 2010 r. w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się uroczystość nadania uprawnień kandydatom na ekspertów kryminalistyki. Uprawnienia otrzymało z rąk Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP podinsp. Pawła Rybickiego 40 osób z 16 specjalności kryminalistycznych.

Uroczystość uświetniona została prezentacją multimedialną przedstawioną przez pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej dotyczącą prowadzonych badań mających zastosowanie również w kryminalistyce. Podkreślano potrzebę rozwijania współpracy naukowej z ośrodkami akademickimi prowadzącymi działalność badawczą w obszarze nauk technicznych.  
Gospodarzem uroczystości był prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. nauczania i polityki kadrowej natomiast gośćmi uroczystości byli: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierz Szwajcowski, Prorektor ds. Studiów Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. Franciszek Krok oraz pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej, naczelnicy laboratoriów kryminalistycznych KWP/KSP z całego kraju oraz eksperci nadzorujący proces kształcenia kandydatów.

Powrót na górę strony