Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa służbowa w Legionowie

W dniu 11.01.2010 r. w Legionowie odbyła się odprawa służbowa kierownictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji z naczelnikami laboratoriów komend wojewódzkich i stołecznej.

W odprawie uczestniczył także Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierz Szwajcowski. Głównymi tematami omawianymi podczas odprawy były:

  • CLKP - rola i zadania jednostki badawczo-rozwojowej w kontekście nadzoru merytorycznego nad LK KWP/KSP i komórkami techniki kryminalistycznej.
  • Nadzór nad LK KWP/KSP - mierniki ilościowe i wykonawstwo ekspertyz.
  • Nadzór nad LK KWP/KSP - mierniki jakościowe i postępy w akredytacji zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
  • Polityka kadrowa w LK KWP/KSP - monitorowanie postępów w szkoleniu kandydatów na ekspertów kryminalistyki.
Powrót na górę strony