Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozpoczęcie realizacji projektu FAVI

W grudniu 2009 r. między Komendantem Głównym Policji a Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa została podpisana umowa o dofinansowanie projektu FAVI (z ang. Forensic Aid in Vehicle Identification - Kryminalistyczne Wsparcie w Identyfikacji Pojazdów).

Projekt, którego autorami są eksperci z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, jest realizowany w ramach programu szczegółowego Komisji Europejskiej „Zwalczanie i zapobieganie przestępczości” (ISEC).
W ciągu trzech lat od podpisania umowy zostanie utworzona międzynarodowa baza danych oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów i forum dyskusyjne, przy czym narzędzia te będą dostępne wyłącznie dla przedstawicieli organów ścigania. Gromadzenie danych dotyczących identyfikacji pojazdów wyprodukowanych w różnych zakładach w Europie i na świecie w jednym miejscu i bezpośredni, całodobowy dostęp do tych danych zwiększy wykrywalność tego typu przestępstw oraz przyczyni się do poprawienia międzynarodowej współpracy organów ścigania. Będzie to możliwe po zakończeniu etapu wdrożeniowego, planowanego na rok 2012. Przy realizacji projektu FAVI, z ekspertami CLK KGP będą współpracować eksperci lk kwp, a także partnerzy zagraniczni reprezentujący policję z Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi i Łotwy.

„With the support of the Prevention of and Fight against Crime Programme
European Commission – Directorate-General Justice, Freedom and Security”

Powrót na górę strony