Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody 80. Rocznicy powołania Instytutu Ekspertyz Sądowych

Z okazji 80. rocznicy powołania Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. Dra Jana Sehna w Krakowie, w dn. 27 listopada 2009 r. w krakowskim Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum odbyła się uroczystość związana z obchodami tego znamienitego Jubileuszu.

W sesji naukowej pt. „Postępy w naukach sądowych”, a także uroczystej kolacji uczestniczyli przedstawiciele Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji.
W imieniu kierownictwa oraz pracowników CLK KGP, dyrektor laboratorium przekazał  dyrektor Instytutu, Pani dr hab. Marii Kale życzenia dalszych sukcesów i osiągnięć, a także list gratulacyjny podpisany przez Komendanta Głównego Policji, gen. insp. Andrzeja Matejuka.
Instytut Ekspertyz Sądowych od czasu utworzenia związany jest z Ministerstwem Sprawiedliwości. Jego podstawową strukturę tworzą: Zakład Toksykologii Sądowej, Zakład Kryminalistyki, Zakład Badania Wypadków Drogowych, Zakład Psychologii Sądowej oraz Pracownie Genetyki Sądowej i Informatyki Sądowej. Niekwestionowany dorobek naukowy Instytutu, aktywne zaangażowanie jego pracowników w wiele projektów, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, a przede wszystkim ciągła, ciężka praca związana z opracowaniem ekspertyz na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i kultywowanie wspaniałej tradycji nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do przyszłych sukcesów Instytutu, czego jeszcze raz szczerze życzymy.

Powrót na górę strony