Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Część ustna egzaminu dla kandydatów na ekspertów - wyniki

W dniach 25-26 listopada 2009 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji odbyła się część ustna egzaminu końcowego dla kandydatów na ekspertów.

Przystąpiło do niej 44 kandydatów, 3 osoby egzaminu nie zaliczyło.

Powrót na górę strony