Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Efekty pisemnego egzaminu końcowego dla kandydatów na ekspertów

W dniu 17 listopada 2009 r. w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP odbyła się część pisemna egzaminu końcowego dla kandydatów na ekspertów kryminalistyki.

Przystąpiło do niej 47 kandydatów, 3 osoby egzaminu nie zaliczyło. Część ustna odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2009 r. w Wydziałach CLK KGP.

Powrót na górę strony