Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Technika kryminalistyczna na Słowacji

W dniach 3-6 listopada 2009 r. strona słowacka zorganizowała kolejne spotkanie w ramach Triady poświęcone problematyce związanej z oględzinami miejsca zdarzenia i organizacją pionu techniki kryminalistycznej na Słowacji, Czechach i w Polsce.

Było to trzecie i podsumowujące spotkanie grupy ekspertów. Komendę Główną Policji reprezentowali: podinsp. Piotr Trojanowski, mgr Agnieszka Łukomska (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP) oraz kom. Robert Sierzputowski (Biuro Kryminalne KGP). Oprócz prezentacji dotyczących m.in. wybranych aspektów zapewnienia jakości prowadzenia oględzin oraz praktycznych zaleceń wynikających z planów wdrożenia normy ISO 17020 do prowadzenia prac dochodzeniowych na miejscu przestępstwa, uczestnicy Triady odwiedzili szkołę policyjną SOŠ PZ w Koszycach, gdzie prowadzone są kursy dla techników kryminalistyki (również w trybie tzw. e-learningu), a także Michałovce, gdzie dokonano pokazu najnowszych środków i sprzętu służącego do zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia oraz prowadzenia oględzin.

Powrót na górę strony