Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ocena jakości pracy w LK KWP Łódź

Przeprowadzono ocenę jakości pracy w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Eksperci z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, realizując zadania wynikające z zatwierdzonego przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego „Planu oceny jakości pracy w laboratoriach kryminalistycznych jednostek Policji na 2009 rok”, zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu Komendy Głównej Policji wprowadzonego Zarządzeniem nr 372 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 kwietnia 2008 roku, w dniach 28–29 października 2009 roku przeprowadzili ocenę jakości pracy w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Łodzi. Podczas oceny jakości pracy sprawdzono między innymi sposób organizacji pracy w laboratorium, warunki lokalowe i wyposażenie oraz kompetencje personelu.

Powrót na górę strony