Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polscy eksperci w Oslo

W dniach 22–23 października 2009 roku grupa polskich ekspertów przebywała z wizytą roboczą w Oslo w Dept. High Tech Crime National Criminal Investigation Services policji norweskiej – jednym z wiodących w dziedzinie badań przestępczości teleinformatycznej laboratoriów w Europie.

Spotkanie zainicjowało realizację projektu „Utworzenie kryminalistycznych zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości” w ramach III naboru Norweskiego Mechanizmu Finansowego PL0487. Podczas wizyty szczegółowo omówiono kwestie związane ze stworzeniem w wybranych siedmiu ośrodkach w Polsce – na bazie laboratoriów kryminalistycznych KWP – zespołów zajmujących się kompleksowym badaniem zapisów cyfrowych w celu ich wykorzystania procesowego. Niezwykle bogate doświadczenia i osiągnięcia gospodarzy w zwalczaniu przestępczości komputerowej posłużyły do doprecyzowania przez stronę polską specyfikacji niezbędnego sprzętu oraz uściślenia zakresu badań, które należy prowadzić w tej dziedzinie.
Należy podkreślić, że członkowie grupy roboczej spotkali się z ogromną życzliwością Norwegów. Zaprezentowali oni wszelkie interesujące polskich ekspertów urządzenia, udostępnili informacje techniczne i chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.

 

Powrót na górę strony