Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Certyfikacja pracowni badań osmologicznych

Komisja powołana przez Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji w dniu 20 października 2009 roku, dokonała oceny warunków funkcjonowania pracowni osmologicznej w Głogowie, Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Przeprowadzona ocena potwierdziła, że pracownia spełnia wymogi szczegółowo określone w „Metodyce prowadzenia badań osmologicznych". Wynik oceny stanowi podstawę do wydania  przez dyrektora CLK KGP certyfikatu, który pozwoli na wykonywanie  badań osmologicznych w tej pracowni dla potrzeb organów procesowych, przez kolejne 2 lata.
 

Powrót na górę strony