Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowe sympozjum poświęcone naukom kryminalistycznym

Już po raz dziewiąty w Pieśtanach (Słowacja) odbyło się zorganizowane przez Laboratorium Kryminalistyczne Policji Słowackiej oraz Słowackie Stowarzyszenie Nauk Sądowo-Kryminalistycznych międzynarodowe sympozjum, którego tematyką były nauki kryminalistyczne.

Członkiem Komitetu Honorowego sympozjum był dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji – podinsp. Paweł Rybicki. Delegatem CLK KGP był również pełnomocnik dyrektora ds. naukowych i zarządzania jakością, nadkom. dr inż. Mirosław Rosak.
W trakcie trzydniowych obrad uczestnicy spotkania wysłuchali wielu interesujących referatów poświęconych badaniom kryminalistycznym, medycynie sądowej oraz naukom pokrewnym. Jednym z prelegentów był dyrektor CLK KGP, który wygłosił wykład na temat „100 lat daktyloskopii w Polsce – plany na przyszłość”. Przedstawione w tym wystąpieniu treści odnosiły się zarówno do uwarunkowań badań daktyloskopijnych w wymiarze krajowym, jak i europejskim.
Wymierną wartością dodaną tego spotkania była możliwość wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych pomiędzy jego uczestnikami, którzy przyjechali do Pieśtan z 12 krajów Europy. Zarówno treści wygłaszanych referatów, jak i prowadzone wokół nich dyskusje odzwierciedlały wysoki międzynarodowy poziom sympozjum.

Powrót na górę strony