Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Certyfikacja pracowni osmologicznych w kraju

Komisja powołana przez dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji dokonała oceny warunków funkcjonowania dwóch pracowni osmologicznych.

W dniu 29 września 2009 roku oceniono pracownię w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji, a dniu 1 października 2009 roku w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
Przeprowadzona ocena potwierdziła, że pracownie spełniają wymogi szczegółowo określone w „Metodyce prowadzenia badań osmologicznych" i mogą uzyskać wydawany przez dyrektora CLK KGP certyfikat, który im pozwoli wykonywać badania osmologiczne na potrzeby organów procesowych przez kolejne 2 lata.

Powrót na górę strony