Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykład seminaryjny w CLK KGP "Kryminalistyczne badania samochodowych powłok lakierniczych - identyfikacja pojazdów"

W dniu 22 września 2009 r. w Wydziale Biologii CLK KGP eksperci Wydziału Fizykochemii CLK KGP podinsp. Aldona Policha i kom. Wiktor Dmitruk przeprowadzili wykład na temat „Kryminalistyczne badania samochodowych powłok lakierniczych – identyfikacja pojazdów”.

Szkolenie adresowane było do ekspertów laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji i przedstawicieli innych podmiotów zajmujących się tego typu badaniami. Tematyka wykładu dotyczyła wykorzystania Europejskiego Zbioru Samochodowych Powłok Lakierniczych (EUCAP) w identyfikacji pojazdów na podstawie oryginalnego wymalowania. Prowadzący przedstawili dane statystyczne dotyczące kolizji drogowych, sposoby zabezpieczania śladów, preparatykę materiału dowodowego i zasady analizy instrumentalnej tego typu śladów. Ponadto omówiono sposób korzystania z podręcznych komercyjnych katalogów kolorów wymalowań pojazdów oraz zasady wprowadzania wyników badań do baz danych i ich przeszukiwania w celu typowania pojazdu lub pojazdów.

Powrót na górę strony