Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Misja ewaluacyjna projektów Norweskiego Mechanizmu Finansowego

W dniu 24.09.2009 r. w Wydziale Daktyloskopii CLK KGP odbyło się spotkanie z Timem Brennersem – przedstawicielem konsorcjum INTEGRATION, który na zlecenie Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli przeprowadził ewaluację wybranych projektów realizowanych w Polsce w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w tym projektów PL0069 i PL0232 (Przygotowanie Policji do prowadzenia teleinformatycznej rejestracji i sprawdzania danych osób – I i II etap).

Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP we współpracy z Biurem Finansów, Biurem Łączności i Informatyki oraz Biurem Logistyki Policji KGP, a ich kierownikiem merytorycznym jest naczelnik Wydziału Daktyloskopii mł. insp. Krzysztof Tomaszycki. W spotkaniu z ewaluatorem uczestniczyli przedstawiciele zainteresowanych biur KGP. Omówiono przebieg realizacji projektów, korzyści, jakie przyniesie Policji ich wdrożenie, wpływ na poprawę bezpieczeństwa obywateli i kontrolę migracji (zgodność z priorytetami Konwencji Wykonawczej Schengen) oraz zademonstrowano sprzęt zakupiony dotychczas w trakcie kolejnych etapów programu.

Powrót na górę strony