Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zjazd Katedr Postępowania Karnego i Kryminalistyki

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie był gospodarzem Zjazdu Katedr Postępowania Karnego i Kryminalistyki, który odbył się od 21 do 22 września br.

Przedstawiciele świata nauki reprezentujący ośrodki akademickie z kraju oraz z zagranicy dyskutowali na temat roli kryminalistyki i innych nauk pomostowych w postępowaniu karnym. Wystąpienia w czasie sesji plenarnych i panelowych dotyczyły przede wszystkim problematyki czynności kryminalistycznych w postępowaniu karnym i znaczenia nauk pomostowych, takich jak biologia czy psychiatria w walce z przestępczością. Duże zainteresowanie uczestników spotkania budziły zagadnienia związane z oględzinami oraz rolą organów procesowych, zwłaszcza prokuratorów, w tej czynności procesowej.
Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji w konferencji wziął udział nadkom. dr inż. Mirosław Rosak, pełnomocnik dyrektora CLK KGP ds. naukowych i zarządzania jakością. Przedstawił on referat na temat międzynarodowej współpracy CLK KGP w kontekście współdziałania i wymiany instytucjonalnej w Europie i na świecie, udziału w projektach bliźniaczych, badawczo-rozwojowych oraz międzynarodowej wymianie danych. Osobna część wystąpienia dotyczyła priorytetów oraz planów w zakresie współpracy instytucjonalnej i międzypaństwowej w kontekście zmian dokonujących się w obszarze kryminalistyki na terenie Unii Europejskiej.

Powrót na górę strony