Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty „Rola nauk materialnych i technologii w bezpieczeństwie narodowym”

Europejskie Towarzystwo Badań Materiałowych (EMRS) zorganizowało w dniu 16 września br. warsztaty pod roboczym tytułem „Rola nauk materialnych i technologii w bezpieczeństwie narodowym”. Jego uczestnicy obradowali w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej. Celem spotkania było rozpoznanie potrzeb końcowych użytkowników wykorzystujących zaawansowane technologie w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego.

W trakcie warsztatów omawiano zagadnienia związane zarówno z obszarami zagrożeń w Europie, jak i w naszym kraju. Przedstawiciel Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji – nadkom. dr inż. Mirosław Rosak, pełnomocnik dyrektora CLK KGP ds. naukowych i zarządzania jakością zaprezentował on referat pod tytułem „Działalność naukowa CLK KGP. Doświadczenia i plany na przyszłość”, w którym omówił liczne przykłady działań i programów badawczych realizowanych przez laboratorium w obszarze bezpieczeństwa narodowego. W czasie warsztatów opracowano wytyczne działania oraz przygotowano założenia do konferencji ERMS, która odbędzie się w Polsce w 2010 roku.

Powrót na górę strony