Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta studyjna urzędników Komisji Europejskiej w Polsce

W ramach wizyty studyjnej, którą w Polsce składa grupa urzędników Komisji Europejskiej, 22 września br. w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP gościł Jacques Verraes z Dyrekcji Generalnej KE ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa.

W spotkaniu uczestniczył dyrektor CLK KGP podinsp. Paweł Rybicki oraz przedstawiciele CLK KGP w składzie: podinsp. Miłosz Mazur – pełnomocnik dyrektora ds. programów europejskich, mł. insp. Jarosław Rosiak – naczelnik Wydziału Mechanoskopii i Balistyki, Agnieszka Łukomska – specjalista w Wydziale Organizacji i Postępu Naukowego. Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MSWiA reprezentował Maciej Lenarcik.
Po przedstawieniu struktury organizacyjnej oraz zakresu działalności obu instytucji odbyła się dyskusja, która dotyczyła najnowszych inicjatyw europejskich w zakresie kryminalistyki, m.in. projektu Decyzji Rady UE w sprawie akredytacji działalności laboratoriów kryminalistycznych. Innym poruszanym aspektem były projekty CLK KGP współfinansowane ze środków pozabudżetowych Policji, tj. w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i programu szczegółowego Komisji Europejskiej „Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości”. Reprezentujący KE gość miał wiele pytań dotyczących zakresu merytorycznego projektu FAVI – „Kryminalistyczne Wsparcie w Identyfikacji Pojazdów”, którego CLK KGP jest liderem, zainteresował się także stanowiskiem laboratorium w sprawie kreowania nowych standardów i potrzeby tworzenia scentralizowanej bazy danych daktyloskopijnych w Europie.

Powrót na górę strony