Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakup urządzeń do elektronicznego daktyloskopowania Live Scan

W dniu 15 września 2009 r. w efekcie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Komendą Główną Policji a firmą S&T Services Polska Sp. z o.o. została podpisana umowa nr 44/NMF05.PL0069.05/Cut/09/EMi na zakup i instalację urządzeń do elektronicznego daktyloskopowania oraz ich integrację z modernizowanymi klasycznymi stanowiskami do fotografii sygnalitycznej.

Zadanie to realizowane jest w ramach projektu PL0069 Przygotowanie Policji do prowadzenia teleinformatycznej rejestracji i sprawdzania danych osób – I etap współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Przedmiotem umowy jest zakup 123 urządzeń do elektronicznego daktyloskopowania Live Scan, modernizacja będących na wyposażeniu jednostek Policji 123 kabin do wykonywania zdjęć sygnalitycznych (120 klasycznych i 3 cyfrowe) i ich integracja z urządzeniami Live Scan w celu utworzenia pełnofunkcyjnych stanowisk do rejestracji danych identyfikacyjnych osób. Na tych stanowiskach będą pobierane dane daktyloskopijne, wykonywane zdjęcia sygnalityczne, uzupełniane dane alfanumeryczne niezbędne do sporządzenia karty daktyloskopijnej i karty albumowej.

Powrót na górę strony