Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ocena jakości pracy w Poznaniu

CLK KGP przeprowadzi ocenę jakości pracy w LK KWP Poznań.

Eksperci z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, realizując zadania wynikające z zatwierdzonego przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego „Planu oceny jakości pracy w laboratoriach kryminalistycznych jednostek Policji na 2009 rok”, zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu Komendy Głównej Policji wprowadzonego Zarządzeniem nr 372 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 kwietnia 2008 roku w dniach 29–30 września 2009 roku przeprowadzą ocenę jakości pracy w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Poznaniu.Celem oceny jakości pracy jest sprawdzenie m.in. sposobu organizacji laboratorium, warunków lokalowych i wyposażenia oraz kompetencji personelu.

Powrót na górę strony