Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium dotyczące problematyki prekursorów służących do produkcji narkotyków, CSP w Legionowie, 17-18.09.2009 r.

W dniach 17–18 września 2009 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyło się seminarium poświęcone problematyce prekursorów służących do produkcji narkotyków. Zostało ono zorganizowane przez Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji, Główny Inspektorat Farmaceutyczny i Główny Inspektorat Sanitarny.

Uczestnikami seminarium byli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego KGP z całej Polski zajmujący się walką z przestępczością narkotykową, funkcjonariusze Służby Celnej i Straży Granicznej oraz przedstawiciele zarówno inspektoratów farmaceutycznych, jak i sanitarnych.
Seminarium obejmowało cykl wykładów i warsztatów. Specjalista Wydziału Fizykochemii CLK KGP podkom. Małgorzata Czajkowska przedstawiła informacje dotyczące profilowania jednego z prekursorów – benzylometyloketonu (BMK). Podczas zajęć poruszane były kwestie rozwiązań dotyczących ochrony prawnej, którą objęto prekursory narkotykowe w Unii Europejskiej i w Polsce. Dyskutowano na temat nowych substancji, które mogłyby się znaleźć na liście prekursorów. Pokazano także, jak rozwija się walka z nielegalnym obrotem prekursorami, szczególnie BMK używanym do syntezy m.in. amfetaminy oraz bezwodnikiem octowym wykorzystywanym podczas produkcji heroiny. Omawiano zmieniające się trendy na rynku prekursorów i w zakresie ich przemytu.
Seminarium pozwoliło na wymianę wiedzy i doświadczeń między przedstawicielami różnych służb i instytucji zajmujących się tematyką prekursorów, co może owocować skuteczniejszą walką z przestępczością w tej dziedzinie.

Powrót na górę strony