Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odznaczenia i awanse dla funkcjonariuszy i pracowników CLK KGP

W dniu 29 lipca 2009 roku podczas uroczystości z okazji Święta Policji, w której uczestniczyli Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierz Szwajcowski oraz kierownictwo Centralnego Laboratrium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, zostały wręczone medale, odznaki „Zasłużony Policjant” oraz akty mianowania na wyższy stopień służbowy.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali:

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
- podinsp. Elżbieta Gomuła
- nadkom. Henryk Sosnowski
- mł. asp. Violetta Soszalska
- asp. szt. Jan Tyburek
- podinsp. Andrzej Wicki

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
- mł. insp. Marek Betlejewski
- nadkom. Leszek Grabowski
- podinsp. Henryk Juszczyk
- podinsp. Aleksander Kowalczyk
- mł. insp. Leszek Pater
- mł. insp. Jarosław Rosiak
- podinsp. Dariusz Ruciński
- podinsp. Bogumił Rydz
- podinsp. Krzysztof Skiba
- asp. szt. Alicja Skorek
- nadkom. Ryszard Sobolewski

MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
- podinsp. Krzysztof Borkowski
- nadkom. Anna Duszyńska
- podinsp. Beata Krzemińska
- podinsp. Alicja Olek
- nadkom. Aldona Policha
- nadkom. Piotr Trojanowski

W dowód uznania szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Decyzją Nr 3/P/2009 z dnia 8 czerwca 2009 roku nadał srebrną i brązową odznakę „Zasłużony Policjant”.

SREBRNĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY POLICJANT” otrzymali:
- podinsp. Alicja Olek
- mł. insp. Krzysztof Tomaszycki

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY POLICJANT” otrzymali:
- podinsp. Krzysztof Ćwik
- nadkom. Anna Duszyńska
- kom. Edyta Kot
- nadkom. Sylwia Kwarcińska
- nadkom. Paweł Malinowski
- nadkom. Iwona Ostaszewska
- nadkom. Lesław Sztangret
- podinsp. Zbigniew Żelazek

Decyzją Nr 8/K/2009 z dnia 10 czerwca 2009 roku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji brązowy medal „Za Zasługi dla Policji” został przyznany Ewie Rogoży.

Ponadto Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Karzimierz Szwajcowski wręczył funkcjonariuszom nominacje na wyższy stopień służbowy.

MŁODSZYM INSPEKTOREM POLICJI został:
- podinsp. Miłosz Mazur

PODINSPEKTOREM POLICJI zostali:
- nadkom. Paweł Lewicki
- nadkom. Alicja Malanowicz
- nadkom. Aldona Policha
- nadkom. Piotr Trojanowski
- nadkom. Iwona Ostaszewska

NADKOMISARZEM POLICJI
zostali:
- kom. Ewa Lewandowska
- kom. Waldemar Nowicki
- kom. Katarzyna Razarenkow

KOMISARZEM POLICJI zostały:
- podkom. Żanetta Makowska
- podkom. Elżbieta Marciniak

STARSZYM ASPIRANTEM POLICJI
zostali:
- asp. Adam Kowalski
- asp. Robert Nowak

MŁODSZYM ASPIRANTEM POLICJI zostali:
- sierż. szt. Michał Czujak
- sierż. Magdalena Dębska
- sierż. Dorota Koper

SIERŻANTEM SZTABOWYM POLICJI została:
- st. sierż. Renata Rodzik

STARSZYM SIERŻANTEM POLICJI zostały:
- sierż. Anna Rączkowska
- sierż. Małgorzata Walecka

 

Powrót na górę strony