Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Program pilotażowy - wręczenie nagród

W dniu 10.07.2009 r. w Komendzie Stołecznej Policji odbyło się spotkanie kierownictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, Komendy Stołecznej Policji, Komend Rejonowych Policji Warszawa VI i I oraz przedstawicieli Biura Kryminalnego KGP zaangażowanych w prowadzenie pilotażowego programu dla funkcjonariuszy dochodzeniowo-śledczych w zakresie samodzielnego prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia.

Omówiono zagadnienia związane ze szkoleniem policjantów, a także wręczono nagrody pieniężne dwóm funkcjonariuszom z KRP VI uczestniczącym w programie. Dzięki ich sumiennej pracy i dużej staranności przy ujawnianiu i zabezpieczaniu śladów możliwe było zidentyfikowanie sprawców przestępstw za pomocą systemu AFIS.

Powrót na górę strony