Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta amerykańskich policjantów w CLK KGP

W dniu 8 lipca 2009 r. w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP przebywała z wizytą sześcioosobowa grupa przedstawicieli Policji z USA.

Pobyt stażowy amerykańskich policjantów został zorganizowany w ramach współpracy i wymiany szkoleniowej między uczelnią Sam Houston State University, Huntsville, Teksas, USA a polską Policją. Podczas dwutygodniowej wizyty członkowie delegacji zapoznają się m.in. ze strukturą organizacyjną polskiej Policji, działaniem polskiego wymiaru sprawiedliwości i funkcjonowaniem wybranych policyjnych komórek organizacyjnych w kraju. W imieniu Dyrektora CLK KGP gości powitał Naczelnik Wydziału Organizacji i Postępu Naukowego, nadkom. Wojciech Chmielewski, który zaprezentował strukturę i zadania CLK KGP. Naczelnik Wydziału Biologii, mł. insp. Małgorzta Kwietniewska omówiła obowiązujące w Polsce uregulowania prawne dotyczące pobierania próbek DNA od osób zatrzymanych. Następnie goście odbyli wizytę w Wydziale Fizykochemii oraz Daktyloskopii. W Wydziale Fizykochemii przedstawiono m.in. zakres wykonywanych badań oraz scharakteryzowano sytuację na polskim nielegalnym rynku narkotykowym. Szczególny nacisk położono na współpracę w zakresie profilowania amfetaminy i BMK, a także system wczesnego ostrzegania o nowych narkotykach pojawiających się na rynku. Naczelnik Wydziału Daktyloskopii, mł. insp. Krzysztof Tomaszycki naświetlił gościom zadania, jakie nakładają na policyjne laboratoria kryminalistyczne nowe zobowiązania wynikające z przynależności Polski do Unii Europejskiej. Amerykańscy policjanci poznali funkcjonowanie systemu AFIS i Eurodacu, a także zwiedzili pracownie wizualizacji i traseologii. Szczególne zainteresowanie gości wzbudził podometr elektroniczny – urządzenie używane do identyfikacji użytkowników obuwia wykorzystujące zasady biomechaniki.

Powrót na górę strony