Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa naczelników laboratoriów kryminalistycznych

W dn. 02.07.09 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się narada służbowa kierownictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji z naczelnikami laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji.

     
  Podczas odprawy omówiono następujące kwestie:
  • projekty międzynarodowe realizowane przez CLK KGP;
  • analiza kosztów wykonawstwa ekspertyz kryminalistycznych;
  • analiza obciążenia pracą ekspertów kryminalistyki w odniesieniu do wskaźników wykonawstwa ekspertyz w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych;
  • omówienie wyników egzaminu końcowego oraz analiza zarządzania kadrami;
  • przygotowanie się do nowych zadań wynikających z priorytetów prezydencji Szwecji w UE.

Uczestników narady zapoznano z tematami dyskutowanymi podczas odprawy kierownictwa KGP z komendantami wojewódzkimi Policji:
  • słabe strony oględzin i postępowanie z materialnymi źródłami dowodowymi;
  • program pilotażowy szkolenia służb dochodzeniowych w zakresie prowadzenia oględzin miejsc zdarzeń;
  • program pilotażowy organizacji ponadpowiatowych struktur techniki kryminalistycznej.
 
 
     
     
     

 

Powrót na górę strony