Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie na temat organizacji i funkcjonowania służby techniki kryminalistycznej w Polsce, Czechach i na Słowacji

W dn. 21–24 czerwca 2009 r. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP po raz kolejny gościło przedstawicieli Policji słowackiej i czeskiej w ramach porozumienia TRIADA. Tematyka spotkania obejmowała organizację i funkcjonowanie służby techniki kryminalistycznej w Polsce, Czechach oraz na Słowacji. Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli służb odpowiedzialnych za nadzór nad technikami kryminalistyki z poszczególnych krajów.

     
     
     
  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Głównej Policji: nadkom. Piotr Trojanowski, zastępca naczelnika Wydziału Organizacji i Postępu Naukowego w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP, kom. Robert Sierzputowski, ekspert w Biurze Kryminalnym KGP oraz Agnieszka Łukomska, specjalista w Wydziale Organizacji i Postępu Naukowego CLK KGP.
Strona zagraniczna była reprezentowana przez przedstawicieli Policji słowackiej w składzie: Alojz Vandžura – dyrektor Instytutu Kryminalistyki Policji Słowackiej w Koszycach, Jan Schmidt odpowiedzialny za nadzór merytoryczny nad technikami kryminalistyki w Instytucie Kryminalistyki Policji Słowackiej w Bratysławie, Daniel Čechvala – koordynator ds. oględzin miejsca zdarzenia w Biurze Kryminalnym Policji Słowackiej oraz Policji czeskiej w składzie:
Lubos Kothajs – kierownik Sekcji ds. Techników Kryminalistyki w Policyjnym Instytucie Kryminalistyki w Pradze, Radka Šimková – kierownik Sekcji ds. Metodyki w Policyjnym Instytucie Kryminalistyki w Pradze, Evžen Dušek – kierownik Sekcji Techniki Kryminalistycznej w Nymburku.
W pierwszym dniu spotkania gościom zaprezentowano bazę dydaktyczną Zakładu Techniki Kryminalistycznej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz – w trakcie oficjalnego powitania delegacji przez Komendanta CSP, insp. Arkadiusza Brzozowskiego – omówiono obecny stan współpracy między szkołami policyjnymi w trzech krajach. Podczas spotkania roboczego przedstawiciel Biura Kryminalnego KGP przedstawił organizację służby techniki kryminalistycznej w Polsce oraz jej ewolucję na przestrzeni lat. Strona słowacka omówiła systemy szkolenia techników kryminalistyki na Słowacji (jest ich 279). Ciekawostką jest to, że technicy kryminalistyki zdobywają certyfikat uprawniający do wykonywania czynności techniczno-procesowych, który jest ważny tylko przez pięć lat, po tym okresie należy go odnowić. Technicy kryminalistyki mogą stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez system nauki na odległość tzw. e-learning, funkcjonujący w policyjnym intranecie.

Duże zainteresowanie gości wzbudziła prezentacja Piotra Trojanowskiego na temat pilotażowego programu doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy dochodzeniowo-śledczych w zakresie prowadzenia obsługi prostych miejsc zdarzeń.
Drugi dzień spotkania obejmował wizytę w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, gdzie koordynator techników kryminalistyki przy LK KSP – podinsp. Ludomir Niewiadomski zapoznał delegację z funkcjonowaniem i zakresem obowiązków grupy oględzinowej, a zastępca naczelnika LK KSP – podinsp. Henryka Miąskiewicz – z zakresem pracy poszczególnych sekcji LK KSP. Praktyczne aspekty działalności techników kryminalistyki zostały przedstawione podczas wizyty w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I przez komendanta insp. Marka Maruchniaka.
To pierwsze z trzech spotkań poświęconych organizacji i funkcjonowaniu służby techniki kryminalistycznej, kolejne odbędą się jeszcze w tym roku na Słowacji oraz w Czechach.

 
 
     
Powrót na górę strony