Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

IX Seminarium Ekspertów "Bezpieczny dokument - sposoby realizacji zadań dotyczących tematu"

W dniach 3–6 czerwca 2009 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyło się IX Seminarium Ekspertów nt. „Bezpieczny dokument – sposoby realizacji zadań dotyczących tematu” zorganizowane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. oraz COSSG w Koszalinie.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej, COSSG w Koszalinie, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji.
Na konferencji omówiono m.in. kierunki rozwoju przestępczości związanej z fałszerstwem dokumentów i związane z tym zagadnienia prawne. Przedmiotem dyskusji były także słabe zabezpieczenia polskich dokumentów i ich znaczenie prawne oraz rola w obrocie gospodarczym, bankowym itp.
Sympozjum, będące kontynuacją poprzednich, stało na wysokim poziomie merytorycznym i pozwoliło poszerzyć wiedzę na temat fałszerstw dokumentów, możliwości przeciwdziałania im oraz ich zwalczania.

Powrót na górę strony