Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przedłużenie Certyfikatu Akredytacji

Certyfikat Akredytacji dla CLK KGP przedłużony na kolejne cztery lata

Od 2005 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji prowadzi badania kryminalistyczne w oparciu o akredytowane metody badawcze. Ponowna ocena systemu jakości dokonana przez ekspertów z Polskiego Centrum Akredytacji w lutym br. potwierdziła funkcjonowanie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17 025:2005+Ap1:2007.
Akredytacja na zgodność spełnienia wymagań normy ISO/IEC 17 025 jest udzielana na cztery lata, a jej utrzymanie przez CLK KGP stanowi wypełnienie dyspozycji zawartych w Strategii Rozwoju Policji oraz wytycznych Europejskiej Sieci Laboratoriów Kryminalistycznych (ENFSI).
Po ocenie przeprowadzonej w lutym br. w dniu 22 maja Komitet Techniczny Polskiego Centrum Akredytacji przedłużył akredytację dla CLK KGP na kolejne cztery lata, z rozszerzeniem jej zakresu o nową metodę oznaczania ilościowego i jakościowego zawartości alkoholu etylowego we krwi człowieka metodą chromatografii gazowej head-space.

 

 

 

Powrót na górę strony