Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Twinning Light "Chemiczne ślady kryminalistyczne" - zabezpieczanie i analiza włókien

W dniach 25–29 czerwca 2009 r. odbyło się dziewiąte szkoleniowe spotkanie w ramach projektu Twinning Light „Chemical Forensic Traces” tym razem poświęcone zabezpieczaniu i analizie włókien.

Działania w obrębie komponentu 2.2 „Włókna” zostały przygotowane i były prowadzone przez Kornelię Nehse, Beatę Borski i Claudię Wendt – ekspertów z komórki KT45 LKA Berlin. Ze strony polskiej, w zajęciach uczestniczyło jedenaście osób z Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji oraz czwórka ekspertów z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. Formuła spotkania przewidywała w sesji przedpołudniowej cykl wykładów, w panelu popołudniowym odbywały się warsztaty.
W trakcie wykładów omówiono między innymi sposób zabezpieczania włókien na miejscu zdarzenia, stosowane materiały techniki kryminalistycznej oraz procedury wypracowane przez policję berlińską. Interesujące jest wykorzystywanie, w zależności od ciężaru gatunkowego przestępstwa, techniki odwzorowania włókien kontaktowych w skali jeden do jednego lub technik addytywnych. Technika odwzorowania w skali jeden do jednego polega na oklejeniu całego obiektu, np. znalezionych zwłok, ponumerowanymi odcinkami folii samoprzylepnej. W wyniku analizy tak zabezpieczonych włókien kontaktowych możliwe jest przedstawienie ich rozkładu na całym obiekcie. Technika addytywna, stosowana również w Polsce, polega na podziale obiektu na obszary, z których poprzez wielokrotne przykładanie taśmy zbiera się włókna kontaktowe. Dodatkowa informacja zdobyta dzięki technice jeden do jednego, w porównaniu z techniką addytywną, okupiona jest dużym nakładem pracy eksperta lub też całego zespołu ekspertów. Spośród omawianych tematów na uwagę zasługują również kwestie związane z przemysłem tekstylnym. Koleżanki z Berlina przedstawiły drogę od surowca do tkaniny, zwracając uwagę na barwienie i uszlachetnianie tkanin. Po przedstawieniu części teoretycznej omówione zostały techniki analityczne stosowane w badaniach kryminalistycznych. Techniki analityczne takie jak: mikroskopia w świetle odbitym, przechodzącym i spolaryzowanym, mikroskopia porównawcza, chromatografia cienkowarstwowa, spektroskopia FTIR i UV/VIS są rutynowo stosowane zarówno w laboratorium berlińskim jak i laboratoriach polskich. Szczególnie cenne dla uczestników szkolenia było poznanie doświadczeń ekspertów niemieckich związanych z określaniem temperatury topnienia włókien syntetycznych oraz badaniami z wykorzystaniem spektroskopii ramanowskiej, gdyż te metody jak dotąd nie są spotykane w naszych laboratoriach. Należy również podkreślić, że eksperci niemieccy rutynowo wydają opinie w zakresie narzędzi, za pomocą których mogło dojść do uszkodzenia powierzchni tkanin, natomiast w polskiej praktyce jest to domena zarezerwowana raczej dla ekspertów z zakresu mechanoskopii. W trakcie zajęć wymieniono się doświadczeniami odnośnie dokumentowania przebiegu badań, wnioskowaniu oraz sposobów prezentowania wyników badań na potrzeby prowadzonych rozpraw sądowych.
W części warsztatowej pierwszego dnia szkolenia zostały zabezpieczone spreparowane próbki, które w trakcie kolejnych dni były badane przez uczestników technikami mikroskopowymi. Polscy eksperci mieli również możliwość w sposób praktyczny identyfikować rodzaj włókna na podstawie jego obrazu mikroskopowego, a także rozpoznawać rodzaje splotu nici i tkanin. Na przykładach identyfikowano ślady wtopień i nadtopień, a także podejmowano próby przypisania narzędzia, np. różnych rodzajów noży, do uszkodzenia na odzieży.

Projekt Twinning Light „Chemical Forensic Traces” zmierza ku końcowi. Zgodnie z planem do zrealizowania pozostały jeszcze trzy komponenty: 5.1 Wizyta studyjna w Berlinie, 6.1 Wnioski i rekomendacje oraz 6.2 Formalne zakończenie projektu. Stronie niemieckiej udało się dodatkowo wygospodarować środki na zrealizowanie jeszcze jednego działania szkoleniowego – 3.4 „Nowa strategia zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Niemiec”. Działanie to najprawdopodobniej odbędzie się pomiędzy komponentami 5.1 i 6.1.

Powrót na górę strony