Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium kryminalistyczne na Słowacji

W dn. 17-19 marca 2009 r. w miejscowości Piestany na Słowacji odbyło się coroczne seminarium pt. „Kryminalistyka w praktycznych przykładach”. Jest to piąta edycja seminarium skierowanego głównie do całego pionu techniki kryminalistycznej na Słowacji. Gospodarze konferencji – Instytut Kryminalistyki Policji Słowackiej w Bratysławie – tradycyjnie zaprosili do udziału w niej przedstawicieli polskich i czeskich laboratoriów kryminalistycznych.

Podczas obrad stronę polską reprezentował podinsp. Paweł Rybicki – dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego.
W trakcie seminarium, w którym uczestniczyło ponad stu policyjnych ekspertów kryminalistyki z całego kraju, przedstawiono trzydzieści referatów pogrupowanych tematycznie, z wszystkich dyscyplin kryminalistycznych. To ciekawe rozwiązanie organizacyjne pozwala ekspertom zarówno na zapoznanie się z nowościami w swoich dyscyplinach, jak i bezpośrednim porównaniem postępów w innych dziedzinach badań.
W referatach wielokrotnie odwoływano się do trójstronnej współpracy w ramach tzw. Triady; przykładowo, w trakcie prezentacji na temat badań cyfrowych zapisów wizyjnych eksperci słowaccy odnieśli się do oprogramowania Video-Focus, służącego do poprawiania obrazów cyfrowych i analogowych z monitoringu, z którym mieli okazję zapoznać się podczas warsztatów roboczych w CLK KGP w roku ubiegłym.                                
W trakcie obrad dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja na temat 50-lecia Instytutu Kryminalistyki w Pradze, w którym referent – Pavel Kolar – zastępca dyrektora instytutu, przedstawił jego rys historyczny, a także założenia wprowadzanej obecnie reorganizacji pionu kryminalistyki w Czechach.
Paweł Rybicki – dyrektor CLK KGP, wygłosił referat na temat międzynarodowej współpracy laboratoriów kryminalistycznych w kontekście przyłączenia krajowej bazy danych DNA administrowanej przez polską Policję do Międzynarodowego Portalu DNA Interpolu.
Seminarium było również okazją do omówienia priorytetów działań (eksperckich wizyt roboczych) w roku 2009 w ramach wspomnianego porozumienia TRIADA; harmonogram spotkań zatwierdzony do realizacji w 2008 r. wymagał rewizji z uwagi na trudności finansowe, z jakimi boryka się Policja we wszystkich trzech krajach. Uznano, że działania będą odbywać się w miarę możliwości, przy czym niektóre z nich zostaną przeniesione na rok następny. Jako priorytet w trzech krajach uznano dyskusję na temat organizacji służby techniki kryminalistycznej, w związku z czym to działanie zaproponowano do realizacji. Po uzyskaniu akceptacji przełożonych  pierwsze spotkanie z tej serii, w którym będzie również uczestniczył przedstawiciel Biura Kryminalnego KGP, jest planowane na początek maja br. w Polsce.

Powrót na górę strony