Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szwedzka inicjatywa a jakość badań kryminalistycznych

W drugiej połowie 2009 r. Szwecja obejmuje prezydencję w UE i w tym czasie ma wystąpić z inicjatywą wprowadzenia obowiązku uzyskania akredytacji przez wszystkie laboratoria uczestniczące w międzynarodowej wymianie danych kryminalistycznych (DNA, daktyloskopia) w ramach implementacji Decyzji z Prüm.

Jest to zbieżne z polityką Europejskiej Sieci Laboratoriów Kryminalistycznych (ENFSI), której CLK KGP jest członkiem od 1995 r. CLK KGP posiada akredytację od 2005 r. i w związku z tym zostało zaproszone do podzielenia się swoimi doświadczeniami oraz przedstawienia własnych rozwiązań stronie szwedzkiej. W czasie wizyty w laboratorium kryminalistycznym SKL w Szwecji w dn. 9-11 marca 2009 r. kierownictwo CLK KGP miało okazję zaprezentować swoje doświadczenia w zakresie ubiegania się o akredytację oraz jej utrzymania. Szersza dyskusja na ten temat – zainicjowana przez szwedzkie Ministerstwo Sprawiedliwości – odbędzie się na początku prezydencji szwedzkiej tj. w czerwcu br. w Sztokholmie.
W trakcie dyskusji, strona polska zwróciła uwagę na zagrożenia wynikające m.in. z instrumentalnego podejścia do akredytacji. Z jednej strony akredytacja jest gwarancją spełnienia przez laboratorium norm jakościowych, z drugiej może być wykorzystywana jedynie w celu spełnienia obowiązkowych wymagań, które wynikają wprost ze szwedzkiej propozycji. Dyskutowano również na temat samego procesu oceny, ponieważ kryminalistyka nadal stanowi dyscyplinę stosunkowo rzadko poddawaną akredytacji. Strona szwedzka zapewniła, że ,biorąc pod uwagę argumenty zaprezentowane w dyskusji, rozważy utworzenie zespołów na poziomie europejskim zapewniających wszechstronną ocenę jakości pracy w laboratorium.
Wizyta w Szwecji miała również na celu zapoznanie się z implementacją oraz funkcjonowaniem komputerowego systemu nadzoru nad obiegiem materiałów dowodowych i dokumentacji w laboratorium SKL. Należy podkreślić, że tego typu systemy będą stanowiły podstawę do zapewnienia właściwego obiegu materiałów dowodowych w akredytowanych laboratoriach.

Powrót na górę strony