Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aleksander Głazek nie żyje

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Aleksandra Głazka, wieloletniego Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra J. Sehna w Krakowie.

To dzięki talentom organizacyjnym i poświęceniu Aleksandra Głazka kierowany przez Niego od 1991 roku Instytut stał się renomowaną placówką naukowo-badawczą z zakresu nauk sądowych.
Odszedł Człowiek niepospolity, wielkich zasług.

Rodzinie i Współpracownikom składamy wyrazy szczerego współczucia

Kierownictwo i pracownicy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony